Badania

SALVENA świadczy usługi analityczne, których zakres uzależniony jest od kategorii produktu.

Kosmetyki:

 • badania dermatologiczne (testy płatkowe) zgodnie z Rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dn. 30 listopada 2009,
 • badania aplikacyjne z opinią lekarza dermatologa,
 • testy konserwacji zgodnie z PN-EN ISO 11930:2012,
 • ocena toksykologiczna,
 • analizy mikrobiologiczne,
 • analizy fizykochemicznych w szerokim zakresie (pH, lepkość, sucha masa, zwartość wody, etc.),
 • badania stabilności.

Suplementy diety:

 • analizy mikrobiologiczne
 • analizy fizykochemiczne w szerokim zakresie (witaminy, składniki mineralne, wartość odżywcza, metale ciężkie, etc.),
 • badania stabilności.

Badania wykonywane są zarówno dla produktów jeszcze nie wdrożonych a więc znajdujących się w fazie projektowania, jak i dla wyrobów już będących w sprzedaży.

Nasze laboratorium kontroli jakości posiada odpowiednio wyposażone pomieszczenia, wykwalifikowany personel oraz zatwierdzone procedury, instrukcje, specyfikacje i metody badań, niezbędne do:

 • próbkowania i przechowywania prób archiwalnych,
 • kontroli jakości opakowań, surowców, produktów w trakcie wytwarzania oraz wyrobu gotowego,
 • analizy jakości środowiska pracy.

Wszystkie wykonywane czynności są odpowiednio analizowane, zatwierdzane i dokumentowane.