'.
Blog

Blog

Czym są krytyczne punkty kontroli w produkcji suplementów diety
30 wrz 2020
Czym są krytyczne punkty kontroli w produkcji suplementów diety

Suplementy diety cieszą się ogromną popularnością. Nie są one lekami, ich zadaniem jest uzupełnianie diety w brakujące składniki odżywcze, czyli witaminy i sole mineralne. Traktowane są jak środki spożywcze. Zarządzanie ich jakością jest niezwykle ważne, muszą być bowiem bezpieczne dla konsumentów.

Co na temat jakości i bezpieczeństwa suplementów diety mówią przepisy prawa?

Aktów prawnych, które te kwestie regulują jest obecnie naprawdę wiele. Są to zarówno krajowe, europejskie, jak i międzynarodowe przepisy. Do krajowych norm prawnych należy między innymi Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Przykładem europejskiego aktu prawnego jest Zielona Księga. Zawiera ona Generalne Zasady Prawa Żywnościowego w Unii Europejskiej. Kwestie jakości i bezpieczeństwa na poziomie międzynarodowym zostały uregulowane w Kodeksie Żywnościowym.

Czym są Krytyczne Punkty Kontroli?

Mianem krytycznego punktu kontroli Jakości określa się czynności bądź etapy produkcji, w trakcie realizacji których zastosować trzeba środki bezpieczeństwa. Takie rozwiązanie ma zapobiec wystąpieniu zagrożenia, wyeliminowanie go bądź ewentualnie ograniczenie go do poziomu, który jest akceptowalny. Dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego produktu (w naszym przypadku chodzi o suplementy diety) krytyczny punkt kontroli jest momentem niezwykle ważnym. Ryzyko wystąpienia zagrożenia na danym etapie rośnie, jeśli nie ma w nim należytej kontroli. Przy określaniu krytycznego punktu kontroli (ang. Critical Control Point, w skrócie CCP) jako narzędzie pomocnicze wykorzystywana jest tzw analiza ryzyka. Wszystkie krytyczne punkty kontroli, które znajdują się w danym zakładzie zajmującym się produkcją suplementów diety, muszą znaleźć się pod specjalnym nadzorem. Należy je odpowiednio oznakować. Osoby, które są zatrudnione przy produkcji suplementów diety muszą przestrzegać instrukcji (obowiązujących na danym stanowisku), które odnoszą się do CCP. Zadaniem takich osób jest również prawidłowe prowadzenie dokumentacji.

Wszyscy producenci suplementów diety - bez względu na to, w jakim kraju EU prowadzą działalność - zobowiązani są do przestrzegania systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli, w skrócie HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points). Pozwala on ustalić, ocenić i kontrolować zagrożenia, które z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności są najbardziej istotne. Do systemów, które wspierają bezpieczną produkcję suplementów diety należy także Dobra Praktyka Higieniczna (GHP) i Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP).

Krytyczne punkty kontroli w cyklu produkcji suplementów diety to "przestrzenie" najbardziej istotne. Ich ciągła weryfikacja eliminuje ryzyko powstania nieprawidłowości, które mogą sprawić, że końcowy produkt nie trafi do sprzedaży.