'.
Blog

Blog

Do których produktów należy dołączyć ulotkę?
16 czer 2020
Do których produktów należy dołączyć ulotkę?

Ulotka dla wyrobów medycznych

Obowiązek przygotowania ulotki informacyjnej dla wyrobu medycznego wynika z obowiązującego w naszym kraju prawa tego produktu dotyczącego. Zadaniem ulotki jest dostarczenie pacjentowi pełnej informacji o preparacie, który będzie przez niego stosowany. Każda ulotka pod względem budowy niczym się od siebie nie różni. Ustawodawca bowiem bardzo jasno określił, w jaki sposób powinna zostać skonstruowana. Ulotka dołączona do wyrobu medycznego powinna zawierać odpowiednie treści, aby pacjent mógł szybko odszukać potrzebną mu informację. W każdej ulotce opisane jest więc działanie danego wyrobu. Znajdują się tam między innymi informacje o rodzaju użytej przez producenta preparatu substancji czynnej oraz wskazania do jego stosowania.

Produkty chemiczne i karta charakterystyki

W przypadku produktów chemicznych i ich mieszanin konieczne jest przygotowanie Karty charakterystyki. Z Karty charakterystyki użytkownik danej substancji chemicznej powinien dowiedzieć się, jakie ewentualne zagrożenia związane są ze stosowaniem tej substancji. W Karcie charakterystyki nie może zabraknąć również informacji o tym, co należy zrobić w razie, gdy dojdzie do skażenia taką substancją. Tego typu informacje znajdziemy na przykład na stosowanych na co dzień w gospodarstwach domowych środkach czystości, proszkach i płynach do prania i tym podobnych substancjach. Z treści tych ulotek użytkownicy dowiedzą się między innymi o przeznaczeniu danego środka oraz o sposobach jego stosowania. W ulotkach tych muszą znaleźć się informacje także o tym, co zrobić, jeśli dojdzie do przypadkowego spożycia danej substancji.

W Salvena doskonale wiemy, do których produkowanych przez nas produktów konieczne jest dołączenie ulotki. Współpraca z nami to zatem gwarancja jakości i bezpieczeństwa. Zapraszamy - https://www.salvena.pl/!