Blog

drukuj
Kontraktowa produkcja kremów - czy warto z niej korzystać?
19 paź 2020
Kontraktowa produkcja kremów - czy warto z niej korzystać?

Nie tylko prace koncepcyjne, nie tylko marketing, ale również a może i przede wszystkim produkcja jest najważniejszym etapem wdrożenia kremu Niezmiernie istotnym i najbardziej wymagającym! Czy firma musi przechodzić przez niego samodzielnie? Czy usprawnienie tej części warto powierzyć partnerom zewnętrznym? Może lepiej tę - jakże istotną część obowiązków - oddać tym, którzy robią to profesjonalnie? W niniejszym artykule poruszamy temat kontraktowej produkcji kremów

Współpraca firm specjalizujących się w produkcji kontraktowej kosmetyków z markami, które zleciły ich powstanie, staje się coraz bardziej powszechna. Rosnąca liczba zapytań ofertowych i docelowo ich realizacja potwierdza, że producenci chcą czerpać z wiedzy, doświadczenia i sprzętu podmiotów zewnętrznych. Kooperacja ze ściśle określonymi obowiązkami i prawami jest wartościowa i bezpieczna dla każdej ze stron. Jak przebiega taka współpraca?

Obowiązki firmy produkującej kontraktowo

Firma produkująca kontraktowo bierze ciężar produkcji w całości na siebie - dostosowuje procesy związane z wytwarzaniem produktu (w tym np. uruchomienie linii produkcyjnych, zakup i magazynowanie surowców, zatrudnienie i ciągłe szkolenie personelu) - już ta, jakże duża, część obowiązków spada z barków zleceniodawcy. Zleceniobiorca zobowiązany jest również do zagwarantowania właściwego (zgodnego z przyjętymi standardami) procesu produkcji. Standardy te wynikają i opisane są w Międzynarodowej Normie ISO 22716: Kosmetyki. Dobre praktyki produkcji (GMP). Przewodnik dobrych praktyk produkcji. Najlepiej jest, jeśli wytwórca kontraktowy nie tylko posiada wdrożony system, ale również jego produkcja została certyfikowana przez niezależną jednostkę, potwierdzeniem czego jest Certyfikat Jakości.

Znacznie mniejsze koszty

Kontraktowa produkcja kremów to również znaczne ograniczenie kosztów. Nie jest konieczne uruchamianie własnej linii produkcyjnej (kupowanie poszczególnych jej elementów, zatrudnianie personelu itp.) oraz wdrażanie systemu GMP, czyli Dobrej Praktyki Produkcyjnej. Warto pamiętać również o tym, że błędy wynikające z braku doświadczenia też są kosztowne - traci się wówczas nie tylko surowce, ale i czas. Zlecenie prac firmie, której mechanizmy działania umożliwiły sprawne przeprowadzenie wielu setek produkcji (przechodziły audity, były modernizowane) to znaczące zmniejszenie ryzyka niepowodzeń wynikających z podjęcia złych decyzji w zakresie zarządzania procesem powstawania kosmetyku.

Zakres usług

Działające obecnie na rynku firmy zajmujące się kontraktową produkcją kosmetyków, przygotowane są na różne modele współpracy (zarówno te obejmującą opracowanie samego składu kosmetyku, jak i te dotyczące procesu technologicznego jego wytwarzania). Firma może także wziąć na siebie odpowiedzialność za opracowanie niezbędnych dokumentów, a następnie zgłoszenie ich do właściwych urzędów. Może również - jeśli taka jest prośba zleceniodawcy - wesprzeć proces projektowania opakowań i etykiet. Warto pamiętać również o tym, że istotne w procesie wprowadzania na rynek kosmetyku, jest jego magazynowanie oraz badanie jakości gotowego już kremu - klient może poprosić o wykonanie badania stabilności lub innych jakościowych analiz.