'.
Blog

Blog

Najważniejsze wymagania GMP dla branży kosmetycznej
16 kwi 2020
Najważniejsze wymagania GMP dla branży kosmetycznej

GMP, czyli co?

GMP, angielskie Good Manufacturing Practice, to, mówiąc po polsku, Dobra Praktyka Wytwarzania. Pod tą tajemniczo brzmiącą nazwą kryje się system zarządzania jakością, który dotyczy trzech podstawowych zakresów działania każdego zakładu produkcyjnego. Chodzi o produkcję, kontrolę jakości, a także magazynowanie, obejmujące również wysyłkę. Nie odnoszą się one do prowadzonych w przedsiębiorstwie projektów badawczych, rozwojowych, a także dystrybucji tych wyrobów.

Co ma na celu GMP?

Dobra Praktyka Wytwarzania to gwarancja tego, że produkcja podlega kontroli a także, że - już po wytworzeniu - jest on magazynowany zgodnie z określonymi wymaganiami. W efekcie ci, którzy decydują się sięgnąć po dany kosmetyk, mogą być pewni, że jego stosowanie jest bezpieczne. Norma reguluje między innymi następujące obszary działania firmy:

  1. Pracownicy - Producent kosmetyków powinien zatrudniać wyłącznie osoby z odpowiednim zasobem wiedzy a także odpowiednimi umiejętnościami. Rozdzielając obowiązki, należy zadbać o to, aby ich zakres nie był nadmierny. Tyczy się to również odpowiedzialności, która spoczywa na poszczególnych pracownikach.
  2. Pomieszczenia - Wytwórnia kosmetyków musi dysponować takimi pomieszczeniami, które zapewniają produktom bezpieczeństwo. Muszą one być wykonane tak, aby bez trudu można było je sprzątać i przeprowadzać niezbędną dezynfekcję. Należy wydzielić m.in. strefy: magazynowania, produkcji, kontroli jakości, jak również strefy pomocnicze. Wszystkie winny być zabezpieczone przed gryzoniami.
  3. Urządzenia - Wszystkie stosowane przy produkcji kosmetyków urządzenia muszą być dopasowane nie tylko do wyrobów, ale również wykorzystywanych w zakładzie środków myjących i dezynfekujących. Wyposażenie należy zawsze dobierać odpowiednio do celu.
  4. Surowce i opakowania - Wszystkie stosowane materiały muszą spełniać szereg wymogów dotyczących jakości. Nie wolno wykorzystywać tych materiałów, które nie zostały dopuszczone do użycia.
  5. Produkcja - Proces produkcji kosmetyku powinien przebiegać zgodnie z normą ISO 22716. Nie wolno rozpocząć procesu produkcyjnego, jeśli sprzęt nie jest sprawny, a niezbędna dokumentacja nie jest dostępna. Obszar produkcyjny powinien być odpowiednio oczyszczony.
  6. Wyroby gotowe - Finalny produkt powinien spełniać wszelkie standardy jakościowe. Należy też zadbać o sposób przechowywania i wysyłania gotowego wyrobu do zamawiającego w taki sposób, by nie naruszyć jego jakości.
  7. Kontrola jakości - Każdy z wyżej wymienionych czynników podlega kontroli jakości przez specjalnie do tego powołany dział. Zanim produkt zostanie dopuszczony do użycia, musi przejść szereg czynności kontrolnych, mających na celu weryfikację jego jakość.

Współpracując z Salvena, otrzymujesz gwarancję działania zgodnie ze standardami GMP, dlatego śmiało możesz zlecić nam produkcję twojego kosmetyku. Szczegóły oferty znajdziesz na stronie https://www.salvena.pl/.