'.
Blog

Blog

Wymagania prawne dla opakowań kosmetycznych
29 maj 2020
Wymagania prawne dla opakowań kosmetycznych

Jakie przepisy regulują kwestie tekstów na opakowaniach kosmetyków?

Zasady opakowań i etykietowania kosmetyków zostały dokładnie sprecyzowane w przyjętym 30 listopada 2009 roku Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. Rozporządzenie to obowiązuje nie tylko w Polsce, ale we wszystkich państwach, które są członkami UE. Rozporządzeniem tym uregulowano wiele kwestii, nie tylko tych odnoszących się do bezpieczeństwa kosmetyków, ale także do warunków ich produkcji i wprowadzania do obrotu. W artykule 19. tegoż rozporządzenia znalazły się również wytyczne odnoszące się do opakowań kosmetyków. Należy też pamiętać o tym, że kwestie związane z kosmetykami reguluje nie tylko unijne rozporządzenie, ale także nasze krajowe przepisy.

Informacje, które muszą znaleźć się na opakowaniu kosmetyku

Na opakowaniu każdego kosmetyku muszą znaleźć się dane jego producenta. Nie może zabraknąć przede wszystkim nazwy i adresu producenta danego wyrobu kosmetycznego. W przypadku kosmetyków, które zostały sprowadzone z zagranicy, na opakowaniu musi znaleźć się informacja o kraju pochodzenia. Konieczne jest również zamieszczenie informacji o nominalnej zawartości. Na towarach paczkowanych informacja ta musi zostać podana w jednostkach objętości lub masy. Przepis ten nie dotyczy tylko opakowań zbiorczych, jednorazowego użytku i bezpłatnych próbek.

Na opakowaniu kosmetyków niezbędne jest podanie również ich składu. Rozporządzenie zobowiązuje także producentów opakowań, aby umieścili na nich ostrzeżenia, jeśli dany kosmetyk zawiera składnik, który może być przyczyną alergii. Zalecenia, jak stosować dany kosmetyk czy dodatkowe ostrzeżenia mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa ich stosowania. Należy pamiętać, że niektóre kosmetyki są tak małe, że nie ma miejsca na umieszczenie na ich opakowaniu składu. W takiej sytuacji obowiązkiem sprzedawcy jest umieszczenie stosownej informacji o składnikach w pobliżu pojemnika, w którym dany kosmetyk jest dostępny dla klientów. Opakowania jednostkowe muszą być oznakowane w sposób widoczny dla konsumentów.

Krajowa Ustawa z dnia 4 października 2018 roku o produktach kosmetycznych oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r to główne dokumenty prawne, które regulują kwestie związane z oznaczeniami, które muszą znaleźć się na wprowadzanych do obrotu kosmetykach.

Zlecając produkcję kosmetyku wraz z opakowaniem firmie Salvena, mają Państwo gwarancję dostosowania się do wszelkich przepisów i rozporządzeń. Dbamy zarówno o skład i bezpieczeństwo naszych produktów, jak również ich zgodność z obowiązującymi normami.