'.
Blog

Blog

Jakie badania muszą mieć kosmetyki przed wprowadzeniem na rynek?
10 lip 2023
Jakie badania muszą mieć kosmetyki przed wprowadzeniem na rynek?

Jakie badania muszą mieć kosmetyki przed wprowadzeniem na rynek?

Przed wprowadzeniem produktu na rynek europejski producenci są zobowiązani do przeprowadzenia odpowiednich badań kosmetyku, a tym samym spełnienia określonych wymagań prawnych. Główne źródło przepisów to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1223/2009 w sprawie produktów kosmetycznych. Przeprowadzanie badań klinicznych i laboratoryjnych kosmetyków wymaga ścisłego przestrzegania wytycznych oraz dobrych praktyk. Jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i dokładności oceny składu kosmetyków oraz innych analiz.

Badania mikrobiologiczne kosmetyków

Badania mikrobiologiczne kosmetyków i surowców kosmetycznych są przeprowadzane w celu analizy obecności i ilości mikroorganizmów oraz oceny skuteczności środków konserwujących. Do najczęściej wykonywanych należy badanie:

  • liczby drobnoustrojów ogólnych - pozwala ono określić ogólną liczbę drobnoustrojów obecnych w produkcie kosmetycznym. Próba kosmetyku jest pobierana i badana pod kątem liczby jednostek tworzących kolonie (CFU) drobnoustrojów, takich jak bakterie, grzyby lub drożdże.
  • obecności patogenów - testy mikrobiologiczne sprawdzają kosmetyki pod kątem obecności patogenów, takich jak na przykład Staphylococcus aureus czy Escherichia coli.
  • skuteczności środków konserwujących - konwencjonalne kosmetyki zawierają środki konserwujące, które zapobiegają rozwojowi mikroorganizmów. Badania mikrobiologiczne przeprowadza się dla oceniania skuteczności tych środków w zapobieganiu wzrostowi i namnażaniu się drobnoustrojów.
  • stabilności mikrobiologicznej - tego typu analiza pokazuje, jak mikroorganizmy z czasem rozwijają się w produkcie kosmetycznym. Jest to istotne w celu ustalenia trwałości i daty ważności kosmetyku.

Badania fizykochemiczne kosmetyków

Producent kosmetyków jest odpowiedzialny za przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa swoich produktów. Badanie fizykochemiczne kosmetyków polega na sprawdzeniu poszczególnych składników pod kątem potencjalnych zagrożeń dla zdrowia ludzkiego. Przede wszystkim jednak to badanie pozwala określić, jakie są cechy konkretnego kosmetyku - jego gęstość, lepkość czy poziom pH. Dzięki ustaleniu tych parametrów łatwiej jest też wybrać opakowanie dla danego produktu.

Badania dermatologiczne kosmetyków

Rozporządzenie UE nr 1223/2009 zakazuje testowania kosmetyków i składników kosmetycznych na zwierzętach w celach oceny bezpieczeństwa kosmetyków. Zgodnie z tym przepisem, kosmetyki wprowadzane na rynek europejski nie powinny być testowane na zwierzętach. Badanie dermatologiczne ma na celu określenie jego kompatybilności ze skórą. Dzięki takiemu doświadczeniu “na żywo" wiadomo, czy skóra rzeczywiście nie reaguje w sposób nieplanowany na użyty kosmetyk.

Badania aplikacyjne kosmetyków

Jeżeli producent deklaruje, że jego kosmetyk działa w określony sposób, powinien on dostarczyć dowody na poparcie swego twierdzenia. W tym celu przeprowadza się badania aplikacyjne. Należy do nich między innymi:

  • badanie tolerancji skóry: przeprowadzane na ochotnikach, aby ocenić reakcje skóry na stosowanie danego preparatu. Obejmują ocenę potencjalnego podrażnienia, uczulenia, zaczerwienienia lub wystąpienia innych niedoskonałości. Badania przeprowadza się na skórze normalnej oraz wrażliwej.
  • testy skuteczności: pozwalają ocenić skuteczność działania kosmetyku w zakresie właściwości zadeklarowanych przez producenta. W tym celu stosowane są różne metody oceny, takie jak pomiary instrumentalne, oceny wizualne lub samooceny przez użytkowników.

Badanie stabilności kosmetyków

Badania stabilności służą w sprawdzeniu tego, jak kosmetyk zachowuje się pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak temperatura, światło czy wilgotność - również tych ekstremalnych. Mają na celu ustalenie trwałości i daty ważności kosmetyku oraz zapewnienie, że nie ulega on niepożądanym zmianom chemicznym ani mikrobiologicznym podczas przechowywania i użytkowania. Dzięki takim badaniom wiadomo też, czy dobrano właściwe opakowanie.

Badanie składu kosmetyków

Producent musi dostarczyć szczegółowe informacje na temat potencjalnych alergenów lub substancji drażniących. W produkcie nie mogą pojawić się związki będące na liście składników zakazanych, która jest dołączona do wspomnianego Rozporządzenia.

Badanie pH kosmetyków

Miara pH określa stopień kwasowości lub zasadowości substancji. Wpływa ona na:

  • skuteczność działania danego preparatu,
  • stabilność kosmetyku,
  • kompatybilność produktu ze skórą.

Obecnie naukowcy twierdzą, że najbardziej optymalny przedział pH dla ludzkiej skóry oscyluje w granicach 4,7 - 5,5 pH.

Badanie kompatybilności kosmetyku z opakowaniem

Tego typu analiza pozwala ocenić stopień migracji substancji z opakowania do kosmetyku i ustala, czy są one akceptowalne z punktu widzenia jakości i bezpieczeństwa produktu. Pod uwagę bierze się również interakcje chemiczne, które mogą prowadzić do zmian chemicznych lub obniżenia skuteczności składników aktywnych. Opakowanie powinno stanowić barierę ochronną przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, w tym tlenem światłem oraz wilgocią. Musi być ono również dostosowane do obowiązujących przepisów.

Badanie czystości kosmetyków

Sprawdzanie czystości kosmetyków jest istotne, aby upewnić się co do tego, że produkty są wolne od zanieczyszczeń, substancji obcych oraz mikroorganizmów w zakresie akceptowalnym z punktu widzenia jakości i bezpieczeństwa.

Testy kosmetyków dla dzieci

W przypadku preparatów przeznaczonych dla najmłodszych przeprowadza się dodatkowe testy mające potwierdzić to, że dany preparat może być stosowany na skórze wrażliwej, a także wchodzić w bezpośredni kontakt z oczami. Przeprowadzanie testów kosmetyków dla dzieci wymaga przestrzegania ściśle określonych standardów i wytycznych, takich jak normy ISO czy wytyczne Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Chemicznego (ECHA).

W firmie Salvena zajmujemy się produkcją kosmetyków na co dzień. Dzięki temu na bieżąco śledzimy wszelkie nowinki również w zakresie obowiązujących norm prawnych. Zgłoś się do nas i razem wyprodukujmy kosmetyki!