'.
Blog

Blog

Produkcja suplementów diety - wymagania, które musi spełnić firma
17 mar 2022
Produkcja suplementów diety - wymagania, które musi spełnić firma

Produkcja suplementów diety - wymagania, które musi spełnić firma

Suplementy diety - definicja

Zgodnie z ogólnie przyjętą definicją suplementy diety wyróżniają się tym, że zawierają wysokie ilości minerałów, witamin lub innych składników o wysoce odżywczym działaniu. Suplementy powinny być przedstawione jako uzupełnienie standardowej diety, a nie jej podstawa. Poza tym zalecane stosowanie suplementu musi być bezpieczne dla zdrowia i życia człowieka, dlatego producent powinien zadbać o to, aby właściwie wyregulować zawartość składników odżywczych w produkcie. Suplementy mogą przyjmować formę kapsułek, drażetek, tabletek, płynu, najczęściej odmierzonego za pomocą butelki z kroplomierzem, lub proszku w saszetkach. Szczegółowe informacje na temat wymagań stawianych suplementem diety znajdują się w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Jak zgodnie z prawem oznakować suplementy diety?

Zalecenia dotyczące znakowania tego rodzaju produktów znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia wydanym dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu i oznakowania suplementów diety. Na opakowaniu powinno znaleźć się określenie "suplement diety" wraz z konkretnym wyznaczeniem kategorii substancji odżywczych oraz zalecanej dawki w ciągu dnia. Ponadto producent jest zobowiązany do umieszczenia ostrzeżenia zarówno przed spożyciem zbyt wysokiej ilości produktu, jak i stosowaniem go jako zamiennika zróżnicowanej diety. Należy także umieścić informacje o tym, że wyrób powinien być przechowywany z daleka od małych dzieci.

Jak poprawnie wskazać zawartość składników?

Zawartość witamin lub minerałów podaje się na opakowaniu za pomocą liczb z uwzględnieniem przeliczenia na zalecaną dzienną porcję produktu. Do tego należy uwzględnić także zawartość dobroczynnych składników w odniesieniu do referencyjnych wartości spożycia, które zostały podane w pkt 1 części A załącznika XIII do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011. Poza tym producenci suplementów diety muszą pamiętać o restrykcjach dotyczących reklamy ich produktów. Nie może ona zawierać informacji, które mogłyby wprowadzać kupującego w błąd. Producenci muszą również unikać sugerowania tego, że stosowanie suplementów diety jest konieczne dla dostarczenia organizmowi wszystkich niezbędnych składników.

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i jakości suplementów diety

Z uwagi na to, że suplementy diety zostały sklasyfikowane jako produkty spożywcze, muszą one spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa i jakości żywności. Obowiązują one na poszczególnych etapach produkcji wyrobów. Różnią się w zależności od typu produktu, dlatego, aby pozyskać jak najbardziej przydatne informacje, należy skontaktować się z odpowiednim organem w zależności od tego, z czego pozyskiwane są suplementy diety. W przypadku produktów roślinnych należy odwiedzić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, natomiast produkty pochodzenia zwierzęcego muszą być przebadane przez powiatowego lekarza weterynarii. Dane pozyskane od odpowiednich organów służą do stworzenia właściwych procedur, których celem jest zadbanie o bezpieczeństwo i jakość produktu.

Wymagania prawne w zakresie produkcji suplementów diety

Istnieje określony zestaw procedur, jakie powinny zostać wdrożone w każdym przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego. Zostały one załączone do Rozporządzenia nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. Wśród nich znajdują się takie dokumenty jak:

  • Dobra Praktyka Produkcyjna - jest to zbiór zasad i procedur określających najlepszy sposób postępowania z surowcami i materiałami do produkcji, czyli ich przechowywaniem, obrabianiem oraz transportowaniem.
  • Dobra Praktyka Higieniczna - wskazówki dotyczące kwestii związanych z zachowaniem wysokiego poziomu higieny, w tym dezynfekcją, rozmieszczeniem poszczególnych punktów oraz otoczeniem zakładu. Zasady przedstawione w tej procedurze dotyczą również liczby i rodzaju niezbędnych urządzeń, w tym blatów, lodówek i innego sprzętu.
  • System Analizy Kontroli i Krytyczne Punkty Kontroli - system mający ograniczyć ryzyko związane z niewłaściwą produkcją oraz transportem żywności. Opiera się przede wszystkim na regularnym kontrolowaniu jakości i bezpieczeństwa suplementów, ich trwałości oraz miejsca produkcji.

Jak uprościć sobie to zadanie? Zaufaj producentowi suplementów diety

Przedstawione wyżej informacje to oczywiście nie wszystkie wymogi, do jakich muszą stosować się producenci suplementów diety. Istnieje jednak sposób na to, aby ułatwić sobie całe zadanie - wystarczy powierzyć je firmie świadczącej kompleksowe usługi w zakresie produkcji suplementów diety, zaczynając od stworzenia receptury, a kończąc na ich wytworzeniu.