'.
Projekty unijne

Projekty unijne

Projekt "Rozbudowa wyposażenia laboratorium spółki Salvena"

Fundusze Europejskie

Celem projektu jest zwiększenie potencjału innowacyjnego firmy Salvena poprzez inwestycję w wyposażenie laboratorium spółki służące do celów badawczo-rozwojowych. Zakup specjalistycznej aparatury umożliwi szybsze prowadzenie prac B+R nad innowacyjnymi produktami w skali polskiego i zagranicznego rynku oraz otwarcie perspektyw do prac B&R, ukierunkowanych na opracowanie i wdrożenie nowych produktów kosmetycznych pod własnymi markami.

Wartość projektu ogółem: 139 440,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 62 524,00 zł,