'.
Blog

Blog

Obowiązkowe znaki graficzne na etykiecie kosmetyku
05 lut 2020
Obowiązkowe znaki graficzne na etykiecie kosmetyku

Minimalna trwałość produktu

To jedna z ważniejszych informacji. Zdarza się, że jest ona zastępowana doskonale znanym nam zwrotem "Najlepiej zużyć przed końcem...". W przypadku oznaczenia graficznego jest to symbol klepsydry. Warto pamiętać, że producent ma wybór, jeśli chodzi o sposób podania daty. Może to być albo dzień, miesiąc i rok (zawsze w tej kolejności), sam miesiąc i rok lub sam rok.

Trwałość produktu

Jeśli trwałość kosmetyku jest krótsza niż trzydzieści miesięcy, producent zobowiązany jest do podania na opakowaniu informacji o trwałości. Jeśli trwałość jest dłuższa, sięga się po tak zwany symbol PAO. Ma on postać otwartego słoiczka, na którym znajduje się cyfra lub liczba oznaczająca trwałość produktu. Warto pamiętać, że takie oznaczenie nie musi znaleźć się na każdym kosmetyku.

Nie testowany na zwierzętach

W 2004 roku Unia Europejska podjęła decyzję o wprowadzeniu całkowitego zakazu testowania kosmetyków na zwierzętach. Zakaz ten odnosi się zarówno do całych kosmetyków, jak również ich poszczególnych składników. W związku z tym znak "nietestowany na zwierzętach" pojawia się coraz rzadziej. Niektórzy producenci decydują się na jego umieszczenie dla podkreślenia tego, że nie prowadzą testów na zwierzętach.

Ostrzeżenia szczególne

W przypadku niektórych kosmetyków obowiązkowe jest umieszczenie tak zwanych ostrzeżeń szczególnych. Zalicza się do nich informacje mówiące o tym, że dany kosmetyk jest łatwopalny bądź nie może być stosowany w przypadku dzieci, które nie ukończyły trzeciego roku życia.

Symbol UVA

Powinien znajdować się na wszystkich kosmetykach, które mają zapewniać nam ochronę przed słońcem. Wynika to z zaleceń Komisji Europejskiej. Jeśli takiego znaku na kosmetyku nie ma, należy liczyć się z tym, że nie jest przeznaczony do ochrony przeciwsłonecznej.

Wskazaliśmy na najważniejsze symbole, które powinna znać każda osoba kupująca kosmetyki. Oczywiście oznaczeń, które można dostrzec na kosmetykach jest znacznie więcej. Jeśli pragniesz, aby Twój kosmetyk został dopuszczony do sprzedaży i zawierał wszystkie obligatoryjne oznaczenia, stwórz go przy współpracą z firmą Salvena. Zadbamy o wszystkie aspekty, które wpłyną na jakość Twojego produktu.